Three Kingdoms XI: Wu Officers

Romance of the Three Kingdoms XI: Wu Officers and Portraits

You are here: [ Home –> Games –> Three Kingdoms XI –> Wu Officers ]

Shortly after Romance of the Three Kingdoms XI came out in Japan, Scholars of Shen Zhou member, The Sun Also Rises, began posting requested game portraits, along with their in-game statistics. Three Kingdoms site Empire Divided began to feature these portraits, but has since gone offline. Not wanting to see them vanish into oblivion, we have reassembled and re-presented the collection here. Enjoy!

Wu Officers and Portraits

Portraits and statistics of officers who served in the kingdom of Wu.

Sun Jian
SunJian

Sun Ce (Young/Old)
SunCeYoung
SunCeOlder

Sun Quan (Young/Old)
SunQuanYoung
SunQuanOlder

Lu Meng (Young/Old)
LuMengYoung
LuMengOlder

Zhou Yu (Young/Old)
ZhouYuYoung
ZhouYuOlder

Lu Xun (Young/Old)
LuXunYoung
LuXunOlder

Gan Ning (Young/Old)
GanNingYoung
GanNingOlder

Lady Sun (First/Formal)
LadySun
LadySunFormal

Zhou Tai
ZhouTai

Taishi Ci
TaishiCi

Ling Tong
LingTong

Dong Xi
DongXi

Sun Jing
SunJing

Huang Gai
HuangGai

Cheng Pu
ChengPu

Han Dang
HanDang

Zu Mao
ZuMao

Zhu Ji
ZhuJi

Zhang Hong
ZhangHong

Yu Fan
YuFan

Romance of the Three Kingdoms XI is a trademark of KOEI Corporation and KOEI Co., Ltd. © 2005 KOEI Co., Ltd.
Romance of the Three Kingdoms X portraits Copyright © 2004 KOEI Co., Ltd.

Kongming’s
Archives

Sections

Three Kingdoms XI

Media

Downloads

Games »

Universal

March 7, 2014