Three Kingdoms XI: Other Officers

Romance of the Three Kingdoms XI: Other Officers and Portraits

You are here: [ Home –> Games –> Three Kingdoms XI –> Other Officers ]

Shortly after Romance of the Three Kingdoms XI came out in Japan, Scholars of Shen Zhou member, The Sun Also Rises, began posting requested game portraits, along with their in-game statistics. Three Kingdoms site Empire Divided began to feature these portraits, but has since gone offline. Not wanting to see them vanish into oblivion, we have reassembled and re-presented the collection here. Enjoy!

Other Kingdom Officers and Portraits

Portraits and statistics of officers who served in other various kingdoms.

Lu Bu (Young/Old)
LuBuYoung
LuBuOlder

Cheng Gong
ChengGong

Dong Zhuo
DongZhuo

Ding Yuan
DingYuan

Yuan Shao
YuanShao

Wen Chou
WenChou

Yan Liang
YanLiang

Yuan Shu
YuanShu

Yuan Yao
YuanYao

Ji Ling
JiLing

Han Sui
HanSui

Liu Biao
LiuBiao

Liu Qi
LiuQi

Liu Cong
LiuCong

Zhang Xiu
ZhangXiu

Hu Ju Er
HuJuEr

Huangfu Song
HuangFuSong

Lu Zhi
LuZhi

Zhu Jun
ZhuJun

Liu Zhang
LiuZhang

Meng Huo
MengHuo

Meng You
MengYou

Zhu Rong
ZhuRong

King Duosi
KingDuoSi

Liu Xian
LiuXian

Bao Long
BaoLong

Yang Song
YangSong

Romance of the Three Kingdoms XI is a trademark of KOEI Corporation and KOEI Co., Ltd. © 2005 KOEI Co., Ltd.
Romance of the Three Kingdoms X portraits Copyright © 2004 KOEI Co., Ltd.

Kongming’s
Archives

Sections

Three Kingdoms XI

Media

Downloads

Games »

Universal

March 7, 2014