Encyclopedia: Xu Ci

Xu Ci (Rendu); Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu); 許慈 (仁篤)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Xu Ci ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Xu Ci (許慈), styled Rendu (仁篤), born in Nanyang. “Expert in teachings of Zheng Xuan. Argued with Hu Qian, controlled Liu Shan’s harem.” Xu Ci was affiliated with Liu Zhang and the Shu Kingdom. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Xu Ci (Rendu) 許慈 (仁篤)

Lived: Unlisted

Biographies:
None Available

Served: Liu Zhang, Shu

Expert in teachings of Zheng Xuan. Argued with Hu Qian, controlled Liu Shan’s harem.

Officer Details

Wade-Giles: Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu)
Simplified Chinese: 许慈 (仁笃)
Pronunciation: Xu2 Ci2 (Ren2du3)
Cantonese (Yale): Heui Chi (Yan-duk)
Cantonese (Jyutpin): Heoi Ci (Jan-duk)

Birthplace: Nanyang

Family and Relationships

Liu Xi (Teacher)

Literary Appearances

Romance of the Three Kingdoms: 80

Premium External Linkage

First class external must-reads. Enjoy!

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014