Encyclopedia: Jiang Wan

Jiang Wan (Gongyan); Chiang Wan (Kung-yen); 蔣琬 (公琰)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Jiang Wan ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Jiang Wan (蔣琬), styled Gongyan (公琰), born in prefecture LingLing, Xiang Xiang county. “Served Shu starting with the Yi invasion. Trusted and influential. Died as Regent.” Jiang Wan was affiliated with and the Shu Kingdom. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Jiang Wan (Gongyan) 蔣琬 (公琰)

Lived: AD ?–245

Biographies:

Served: Shu

Served Shu starting with the Yi invasion. Trusted and influential. Died as Regent.

Officer Details

Wade-Giles: Chiang Wan (Kung-yen)
Simplified Chinese: 蒋琬 (公琰)
Cantonese (Yale): Jeung Yun (Gung-yim)
Cantonese (Jyutpin): Zoeng Jyun (Gung-jim)
Min-Nan: Chio Wan (Kong-yam)

Birthplace: prefecture LingLing, Xiang Xiang county

Rank and Titles

Zhou Shu Zuo; Head of Guang Du County; Governor of Shen Fang County; Shang Shu Lang; Dong Cao Yuan; Can Jun; Fu Jun Jiang Jun; Shan Shu Ling; Du Hu Jiang Jun; Da Jiang Jun; An Yang Ting Hou; Da Si Ma

Family and Relationships

Liu Min (Cousin)

Literary Appearances

Romance of the Three Kingdoms: 63, 65, 8789, 91, 96, 98, 101, 104, 105, 107

Search Results

Jiang Wan’s Plan
Date: 10/03     Replies: 10

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014